Members

2022 Members

Luyi Tang

President

luyit@vt.edu

Victor Cappuzzo

Vice President

vcappuzzo@vt.edu

Rui Peng

Tech Director

prui@vt.edu

Zhilin Huang

Mechanical Branch Lead

zhilinh@vt.edu

Zelin Shen

Electrical Branch Lead

zshen25@vt.edu

Yuanzhi Zhang

Computer Vision Branch Lead

yuanzhi@vt.edu

Meiyu Zheng

Operation Branch Lead

meiyuzheng@vt.edu

Mechanical Engineering Branch: Christian Mueth, Daniel Albacarys, David Rajwan, Nicholas Poole, Welrord-Small Riley, Yuexin Luo, Justin Park, Adrian Torrico, Alyssa Micheli, Colin Velasquez, Crew Gipson, Alyssa Micheli, Colin Velasquez, Crew Gipson, Grant Pitcher, Justin Lee, Maya Keely, Nathaniel Casson, Silas Turner, Thomas Powderly, Jayant Dulani, Abraham Tenonio, Ebony Shields, Marco Zamora, Rhealyn Hensley, David Chen, Howard Yu, Mikayla Dolo-Pittman, Zheyu Wu, Christopher Rosend

ECE Branch: De La Vega Jayson, Yilin Liu, RuiZhe Li, Brendan Love, Raymond Lin, Evelyn Chua, Zonghao Lu, Matthew Chang, Martin Wei

Computer Vision Branch: Ved soolgiri, Xi Chen, Eric Kauppi, Shih-Hung Sun, Zekun Li, Tyler Kruszewski, Tikki Cui, Dinachi Utah, Keenan Kopf, Brenden Gonzalez, Elliot Hipski, Rui Ma, Patrick Cross, Mitchell Huynh, Ali Alnukhali

Operation Branch: Junjie Lin, Tina Pan, Yixin Xie, Jialin Huo

2021 Members

Luyi Tang

President

luyit@vt.edu

Rui Peng

Infantry Project Lead

prui@vt.edu

Nicholas Poole

Hero Project Lead

npoole01@vt.edu

Christopher Taylor

Sentry Project Lead

ctaylor710@vt.edu

Ruizhe Li

Electrical Branch Lead

ruizhe@vt.edu

Yuanzhi Zhang

Computer Vision Branch Lead

yuanzhi@vt.edu

Zhiyi Zhang

Operation Branch Lead

zhiyizhang0809@vt.edu

Infantry Project: Zhilin Huang, Dennis Chiu, Fu Junyi, Jerry Sun

Hero Project: Trevor Ierardi, Victor Cappuzzo, Zhenghao Zhou, Mikayla Dolo-Pittman, David Chen, Christian Mueth, Daniel Albacarys, Zeyan Wu, Justin Turnbow, Yuexin Luo

Engineering Project: Howard Yu, Zheyu Wu, Daniel Albacarys, Jiaming Fan, Shuhan Liu

Missile Project: Zheyu Wu, Jerry Sun, Renrui Liu, Kaisheng Li

ECE Branch: Zelin Shen, Anthony Lee, Colin Wargo, De La Vega Jayson, Gallagher Matthew, Katyan Jay, Pillai Rakesh, Rajwan David, Ramiandrisoa Rojo, Weber Andrew, Yilin Liu, Zeyan Wu, Zhenting Xu

Computer Vision Branch: Carl Nicklas, Fairuz Ahmed, Long Robert, Orr Jack, Shashidhar Namita, Shriver Chase, Stephanie Chen, Yang Jeffrey Jiarui, Yuanzhi Zhang, Anna Brogowski

Operation Branch: Junjie Lin, Rashelle Amao, Yufei Chen, Fengze Han, Meiyu Zhen, Yifan Wang

Alumni

Youming Qin

President 2017

Yipin Zhou

President 2018-2019

yipin15@vt.edu

Ross Williams

President 2020

rossfw@vt.edu

Jasher Grunau

Chief Promotion Officer

Frank Eyenga

Computer Engineering Specialist

Fujun Ruan

Mechanical Branch Lead

Zida Song

Electrical Branch Lead & Website Builder

Xingyu Lu

Computer Vision Branch Lead

Guanang Su, Youming Qin, Fujun Ruan, Yipin Zhou, Xingyu Lu, Jiawei Gu, Chongque Zhang, Yixuan Li, Matthew Foran, Zhao Yu, Zhengrui Wang, Zishuai Li,  Jingyuan Qi, Haonan Wang, Liurui Li, Ying Yang, Yuhui Xu, Luke Walter, Wade Handy, Youness Bella, Siwei Xiang, Zhanxiang Xu, Christopher Mitchell, Yue Yang, Junjie Liang, Chuyue Liang, Melissa Mayo, Matt Peters, Austin Allison, Ethan Bass, Shilei Zhang, Ritish Shailly, Yixin Lu, Aahan Atrey, Jarod Junco, Alana Thomas, Evan Miller, Frank Eyenga, Lingze Zeng, Jamie Chen, Kaisheng Li, Zhiyuan Zhang, Yufeng Wu, Junjie Cheng, Munkhzaya Majig, Zifan Ye, Grayson Richmond, Ruichang Chen, Yijia Shi, Jingyu Liang

Special Thanks To

Dr. William Baumann for grants from the ECE department, and his continued support

Bob Lineberry, senior lab instructor, creator and administrator of AMP lab, project mentor

William Gerhard III, graduate student, for sharing his expertise in robotics and managing orders for us

The member list above is incomplete and may contain some errors. Any revise suggestion please contact me (junjie666@vt.edu).